Reiki centrum Praha

SEMINÁŘ SILNÝCH ŘÍZENÝCH MEDITACÍ

ukázky se silných řízených meditací:

.....připomeňte, kolik osobních vztahů, jež  jste považovali za tak slibné, jste možná někdy svým spěchem, vnášením osobních představ, přivlastňováním či ve skutečnosti nepravdivou sebe prezentací brzy poničili... potřebuje, aby skrze člověka, jehož vědomí je čisté a jenž je bdělý, vnímavý a aktivní, duchovní svět pronikal do fyzické reality. Teprve pak se někdy byť v maličkostech, někdy i v tzv. velkých činnostech, stáváme nástrojem....

..... Slovo „svědomí“ se používá většinou ve vztahu k jiným, ale jak již bylo dříve řečeno, největším hříchem je použít božskou sílu proti sobě samotnému, proti své duši a proti svému vnitřnímu světlu, onomu plamenu života...

.... vše připadalo tak snadné, tak krásné, budoucnost jsme utápěli v emocionálním světle krásy dříve nepoznaného, nebo též zapomenutého božství, láskyplných andělů, lákala nás též romantika objevovaných tajemství vesmíru, s obdivem jsme vnímali přítomnost neviditelných průvodců, nadšeni pouze jejich mystickou existencí....

..... na momenty, kdy jste se rozhodli skutečně pracovat na sobě poctivě a systematicky, zcela jistě jste poznali, že vyšší síly vás životními lekcemi doslova přinutily k hlubšímu zpracování vašeho osobního já i astrálního těla tužeb...

.... posvátný pocit božské úcty k životu by se měl stát základním vnitřním předpokladem pro jakýkoliv vnitřně pocitový vztah s vyššími duchovními sférami.... si můžeme připadat jak malý křehký krystal, který se nachází sám  v tavící peci. Určitě každý z vás něco podobného zažil či zažívá....

.... Můžete vnímat tiché vlnění, či až energetické burácení, u tohoto pociťujte, jak energie – zvuk – ticho stoupají vašimi chodidly směrem nahoru, ovíjejí se kolem vašich nohou, boků, stoupají směrem vzhůru až přibližně metr nad vaší hlavu, anebo též proudí dále do dalekého vesmíru, kde se nachází vaše 15. čakra...

....veškerá osobně zbarvená či motivovaná láska ruší přirozený běh duchovního vývoje a naše osobní láska hned nemůže pomoci tomu, kdo se staví proti vyšším zákonům... ony světelné a zvukové kosmické síly, které díky vám mohou proudit do celého vesmírného bytí...

... zaposlouchejte do písně vaší duše, vnímejte její/svůj momentální tón, pozorujte, možná je zbytečně nesměle tichý, nebo též příliš hlasitý, u někoho z vás může být chvílemi i mírně falešný, pokud sami před sebou  něco ukrýváte, či nosíte masku například šťastného člověka...

.... vaše pozornost je upřena na něco jiného, je to v pořádku, pokud jste si onoho spojení s NÍM stále co nejvíce vědomi. Upřete-li však vaší pozornost plně na nedokonalý stav, frekvence z vyšších sfér posíláte právě do oné nedokonalosti, energie z oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje proudí právě na KONEC vaší pozornosti....

.... pozorujte však, kde je onen „KONEC“ dotyčného, kam energie z vaší fontány života proudí, jak s tímto světlem naloží....

.... Onen kosmický tanec je třeba tančit neustále, každou vteřinou, nelze však tančit, chcete-li se navrátit k TOMU, JEHOŽ uctíváte, ani technicky propracovanými kroky, různých duchovně-energetických technik, pokud netančíte skutečně VY....

.... někdo z vás automaticky den co den opakuje duchovně-energetické rituály, poté opakovaně, někdy až automaticky, provádí stejnou činnost, neuvědomujíc si, že proud Řeky života potřebuje stále něco...

Předpoklad k možnosti zakoupení pracovních skript k samostudiu: minimálně 2.st. REIKI, nebo MDN či Duchovního učení o Já Jsem

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

Studijní workshop VÝCVIK PRO ENERGETICKÉ TERAPEUTY

Během studijního workshopu VÝCVIK PRO ENERGETICKÉ TERAPEUTY se budeme společně zamýšlet nad tématy:

 • Očista a ochrana energetického pole terapeuta před, během i po energetické terapii
 • Úroveň a rozsah působnosti různých energetických systémů – dimenzionální členění
 • Předpokládané výsledky energetických terapií
 • Energetické terapie a duchovní cesta
 • Energetické druhy terapií: expanzivní a stahující
 • Duchovní dohody a smlouvy duší
 • Energetická výměna mezi lidmi během každodenních záležitostí
 • Odpojení od disharmonických energií (afirmační vzývání)
 • Energetické systémy – vnější a vnitřní
 • Zkoumání příčin disharmonie u klienta
 • Silná afirmační vzývání  k integraci energií atd.

 

Předpoklad k samostudiu pracovních skript:
min. 2.st. Reiki a/anebo 2. stupeň Duchovního učení o JÁ JSEM

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

    Aktualizace: 25.04.2018