Reiki centrum Praha

Vědomí paprsků

Informace tohoto semináře nabízejí možnost intenzivního spojení se základními sedmi paprsky kosmického spektra. Tímto mocným naladěním vzrůstá vaše schopnost propojení se s frekvencí jednotlivých kosmických paprsků.

Vše, co na Zemi existuje, sestává z Nejvyššího Zdroje. Stejně jako se naše sluneční světlo při průchodu křišťálem rozkládá do různých barev duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu - od obrovských sluncí v centrech spirálovitých mlhovin až ke sluncím s jejich planetami - rozkládá v mnoho frekvenčních pásem - paprsků.

Základních sedm kosmických paprsků (s jejichž frekvencí se budeme na semináři zabývat , vyživuje veškerý život svými jednotlivými čistými silami a vlastnostmi. Jsou to mocná kvantová pole, která mají svou určitou barvu (frekvenci), vlastnost (ctnost, schopnost a působení), jež jsou představována mocnými archandělskými bytostmi. Jsou soustřeďována do ohnisek v zemské atmosféře, nacházejících se v oblasti vyšších dimenzí, a následně jejich vliv proniká na Zemi. Jejich rozpoznání a používání je součástí důležitých znalostí na duchovní cestě.

 

Vědomí paprsků  - 1. a 2. stupeň

Proč byste se měli více zajímat  o duchovní paprsky?

Existuje celá řada důvodů, mimo jiné například ten, že všechno, co ve svém životě a světě  činíte, je prováděno  energií jednoho či více duchovních paprsků. Celý hmotný svět sestává z energie těchto více-dimenzionálních frekvenčních pásem - barevných paprsků vědomí Nejvyššího Zdroje a každé omezení, jemuž ve svém životě právě čelíte, je vytvořeno ze zkreslení či deformace jednoho nebo více těchto paprsků.

Jednoduše řečeno, tím, že poznáte jednotlivé aspekty  - frekvence kosmických paprsků, jste schopni identifikovat a účinně překonat omezení, jimž čelíte. Než však může být léčení  na úrovni jakékoliv oblasti vaší osobní životní cesty zahájeno, musí existovat opravdová vůle ke změně vlastního života, nejen touha uniknout příznakům.

Náplní semináře 1. a 2.stupně jsou všeobecné informace o působení jednotlivých frekvenčních vlastnostech základních sedmi paprsků , jakož i hlubší výklad prvních tří paprsků. Prozkoumáme  jejich vlastnosti a jejich projevy v nás samotných a v našem životě - ty čiré, nezkreslené, stejně jako deformované.  Budeme se věnovat i dalším aspektům, které s jednotlivými paprsky úzce souvisí – například karmickým vlivům či významu pravé bezpodmínečnosti...

Předpoklady účasti: min. 2. stupeň semináře Duchovního učení o Já Jsem

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Vědomí paprsků  - 3. stupeň


Práce s frekvencí energie kosmických paprsků nám pomáhá dosáhnout dokonalé celistvosti, k čemuž je zapotřebí projít stezku ,,naladění” všech sedmi paprsků… a jít ještě dál. Kráčíme-li po stezce Sedmi kosmických paprsků, měli bychom chápat též aspekt jejich skutečné ,,posvátnosti”.  Lidé často považují za posvátné různé věci, symboly a pod., ale zřídkakdy si uvědomují, že tato ,,vzácnost“ je dána jen jejich postojem a ty věci samy o sobě nemusí mít vlastně žádný význam a ani tu správnou frekvenci. Není příliš prospěšné lpět na nějakých vnějších symbolech. Podstatné je jít za vnější projevy a dojmy, naladit se na skutečnou frekvenci za tím vším.


Až projdete na stezce Sedmi kosmických paprsků prvními třemi paprsky, měli byste již v sobě mít spojeny tři základní plameny – sílu, moudrost, lásku - do podoby zářícího trojplamene. Tím je ve vaší bytosti nastolena jistá rovnováha. Neposkvrněné bílé světlo, jež vznikne jejich splynutím, potom můžete použít k vědomému  uspíšení cesty svého vědomí. Máte zde potenciál zaujmout nový postoj, perspektivu kristovské mysli, mysli jednoty. Je to jakýsi uzlový bod, kdy byste měli dosáhnout vyšší úrovně vědomí  a zvýšit by se měla i vaše frekvence...


Málokdo ví, že v tomto bodu se na jisté úrovni vracíte znovu na začátek – v zájmu své celistvosti - protože nyní využíváte získaných poznatků a nového vhledu k posbírání zbylých částí svého vědomí, fragmentů své duše, které ještě setrvávají v ,,nižších úrovních“. Vaše cesta naladěními Sedmi kosmických paprsků by již měla zahrnovat mimo jiné skutečnou odpovědnost za sebe sama, nepřipoutanost a též sdílení toho, co jste se na své dosavadní cestě naučili. V této souvislosti je třeba si uvědomit toto: nemůžete  vnášet spiritualitu do hmotného světa, dokud jste plně neintegrovali duchovní aspekty. Nestačí, že je znáte jen jako teoretickou koncepci. Mnozí jsou schopni krásně mluvit o duchovní teorii, ale když dojde na její praktické použití v každodenním životě, je tam značný rozdíl...


Třetí stupeň Sedmi kosmických paprsků se bude zabývat paprskem čtvrtým, pátým a šestým. Opět se z různých úhlů pohledu podíváme na jejich čisté i deformované vlastnosti a jejich projevy v nás a našich životech.


Předpoklady účasti: 2. stupeň semináře Sedm kosmických paprsků

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Vědomí paprsků - 4. stupeň

Přestože každý z vás má vlastní krystalickou strukturu své vnitřní božské jiskry i specifický božský plamen, které vám poskytují jedinečné a individuální vlastnosti, pořád máte naprostou svobodu v tom, jak to všechno vyjádříte ve fyzické realitě.. Máte právo na jakoukoliv zkušenost, po níž toužíte.  Proto na duchovní stezce přichází chvíle, kdy učitel odstupuje a již vám neříká, kdo jste, kým být máte, jak máte používat svou svobodnou vůli a jak nejlépe vyjádřit svou tvořivost. V té chvíli se buď můžete ještě více sblížit  se svým nitrem, vstoupit do jednoty se svou vnitřní esencí a vyjádřit sebe sama v tom nejkrásnějším, čím doopravdy JSTE vyjádřit to, co by se dalo označit jako ,,spontánní proud Bytí”- anebo si zvolíte vibraci strachu, protože se naprosté svobody bojíte, a tedy raději vstoupíte do stavu duality a vytvoříte si ego.

Když vám zbývá ještě ego, čím to je? Kráčeli jste možná celé životy po duchovní cestě. Mnoho let v tomto vtělení jste studovali učení, praktikovali různé postupy, dosáhli jste pokroku... a prvek ega stále existuje.

Proč si stále držíte ego? Je to tím, že – ačkoliv to na vědomé úrovni asi nevidíte– udržování ega vám poskytuje výhodu, jíž zatím nejste ochotni se vzdát. Vědomé Já má své důvody, proč si raději drží ego v dosahu. Vědomé Já pak nemusí něco dělat... nemusí se rozhodovat, dokud je ego v jeho blízkosti. Ego rádo rozhodne za něj nebo rozhodování zjednoduší tím, že rozhodnutí ospravedlní. A na prvních sedmi paprscích existují charakteristiky, které ego může vnímat jako výhodu. Podívá se na určitý paprsek, položí pláštík duality přes vlastnosti onoho paprsku, a vidí, jakým způsobem může toto ,,překrytí” využít ve svůj prospěch.

Čtvrtý stupeň semináře Kosmické paprsky zahrnuje informace ohledně použití sedmého paprsku, ale též i dalších kosmických paprsků - osmého a devátého paprsku – proudů výše-dimenzionální energie odpovídajících sfér.   I na tomto semináři se z různých úhlů pohledu podíváme na jejich čisté i deformované vlastnosti a jejich projevy  uvnitř nás i v  našich životech.

Předpoklady účasti: 3. stupeň semináře Sedm kosmických paprsků

Možnost zakoupení pracovních skript a způsob samostudia informací ze semináře. Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

   Aktualizace: 26.11.2018