Reiki centrum Praha

LET MAGENTOVÉHO MOTÝLA

 

Otevřete svá křídla, dotkněte se hvězd v magentových sférách – v dimenzích Zdroje...

 

1.stupeň

Během tohoto semináře společně provedeme afirmace krystalového proudu, afirmační postup ke spojení se s  co nejvyššími duchovními úrovněmi, včetně nového upgrade – slibu svým vyšším identitám v nejvyšších duchovních sférách.

Program semináře 1.stupně:

  • silná meditace "Let magentového motýla"
  • techniky k osobní očistě záznamů rodové linie a podvědomých energií,
  • techniky k otevření přirozených proudů jemně-hmotné anatomie

Předpokladem k samostudiu informací: minimálně 1. stupeň Multidimenzionálních nauk a/anebo vyšší frekvence energetického osobního pole (možnost zakoupení pracovních skript z 1.stupně Multidimenzionálních nauk k samostudiu, úhrada: 1.440 Kč)

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

2.stupeň

Program semináře 2.stupně:

1. silná meditace "Vstup do magentových sfér", očista karmických antičástic, dosažení (zpočátku alespoň během meditace) magentových frekvencí jedné z nejvyšších dimenzí.

2. rozšířené techniky k osobní očistě záznamů rodové linie a hlubokých podvědomých energií

Předpokladem k samostudiu informací: absolvování či samostudium 1.stupně LMM

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).


   Aktualizace: 25.04.2018