Reiki centrum Praha

 

INFORMACE

 

Nejpozději do konce května 2018 budou vydána nová aktualizovaná manuskripta HOVORY O JÁ JSEM v knižní podobě (tmavěmodré desky se zlatým titulem, rozměr A5, přibližný počet stran cca 360, přibližná cena dle možností tisku cca 350 Kč) a to v limitovaném počtu přesbě dle objednaných kusů. Objednávky prosím zasílejte na mailovou adresu: anaz@seznam.cz nebo na reikicentrumpraha@gmail.com

V rubrice "AKTUÁLNÍ NOVINKY" je od 11. dubna zveřejněn po delší době nový článek :-).

V rubrice "ENERGETICKÉ OBRAZY" je od 12. dubna 2018 přidána nabídka prodeje orginálů obrazů č. 025 a č. 017 v případě zájmu pište na mailovou adresu: mirkasou@gmail.com

 

TERMÍNY KURZŮ

 

Pořádání osobních seminářů a kurzů je DOČASNĚ POZASTAVENO.

NABÍDKA SAMOSTUDIA

Od 2. dubna 2018 je pro absolventy kurzů a seminářů zahájena možnost samostudia (SFÉRY VĚDOMÍ, MERKABA, DUCHOVNÍ UČENÍ O JÁ JSEM atd., seminář KLÍČE K DUŠI bude možné studovat formou dálkového studia od června 2018).

O více informací pište na mailovou adresu: anaz@seznam.cz nebo na reikicentrumpraha@gmail.com, nebo se podívejte do rubrik seminářů, o které projevíte zájem absolvovat ve formě samostudia, od 4. 4. jsou tam uvedeny nové informace o samostudiu.

Upozorňuji, že mezi studiem jednotlivých směrů je potřeba dodržet minimální pauzu 1,5 měsíce, vztahuje se to též na vypracování individuálního studijního plánu (pokud si například opatříte pracovní skripta k samostudiu, je potřeba dodržet též nejméně 1,5 měsíce na zapracování studijního materiálu a teprve pak je možné vytvořit individuální plán).

V případě, že chcete sdílet vaše poznatky ze samostudia daného směru i s dalšími absolventy, je možné průběžně zveřejňovat v jednotlivých rubrikách vaše maily, označené jako "poznatek ze samostudia" :-).

Pro každého absolventa je možné sestavit individuální plán dle jeho osobní duchovně-energetické cesty (konzultace mailem).

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN CESTY DUCHOVNĚ-ENERGETICKÉHO ROZVOJE:

Zahrnuje sestavení doporučení používání postupů "na míru" pro každého absolventa seminářů individuálně (nahrazuje osobní konzultaci). Zájemce do svého popisu uvede:

  1. Konkrétní cíl, jehož se snaží v dané době na své osobní cestě vzestupu vědomí dosáhnout
  2. Vědomé příznaky (energetické bloky), které mu brání v dosažení - pokud si jich není vědom, je možné společně pracovat na jejich odhalení a transformaci.

Na základě popisu uchazeč obdrží mailem (popřípadě poštou, pokud se jedná o více niterné záležitosti) vypracovaný doporučený postup použití již nastudovaných duchovních i energetických technik, eventuálně je možné doporučit další druh studia, jenž konkrétně může být nápomocný zájemci v jeho aktuálních záležitostech duchovně-energetické práce. V případě, že zájemce pracuje s Afirmačními vzýváními (od 5. stupně Duchovního učení o Já Jsem), na jeho žádost je možné sestavit individuálně upravené afirmační vzývání.

Úhrada za vypracování - sestavení doporučení používání postupů (minimálně 2 mailové korespondence) - 1.000 Kč, v případě, že zájemce požaduje další mailové konzultace, u každé další je úhrada 500 Kč (vztahující se vždy k onomu jednomu případu)

Úhrada za vypracování osobního afirmačního vzývání (pouze pro absolventy 5. a vyššího stupně Duchovního učení o JÁ JSEM) ke konkrétnímu případu: 1.000 Kč

V případě zájmu pište na mailovou adresu: anaz@seznam.cz nebo na reikicentrumpraha@gmail.com

 

 

 

 

 

Postupy a informace nabízené v těchto systémech jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

   Aktualizace: 13.04.2018