Reiki centrum Praha

Kurzy 

Kurzy Reiki 1. až 3. stupně a Duchovní učení o Já Jsem jsou určeny osobám, jež začínají pracovat na zvýšení svého potenciálu energie a zlepšení osobního života. Další nabídka kurzů a seminářů je určena pro více pokročilé absolventy.

Přihlášky na kurzy a semináře zasílejte na e-mailovou adresu: anaz@seznam.cz, nebo též na: reikicentrumpraha@gmail.com telefonicky na tel. č. 606 218 134, úhrada za jednotlivé druhy výuky je uvedena vždy v příslušné rubrice jednotlivých kurzů a seminářů.

Výše úhrady u jednotlivých seminářů a kurzů: na dotaz mailem.

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce účasti na kurzech, seminářích, osobních konzultacích, i osobním kaučinku jsou určeny pouze pro účely obchodních aktitvit majitele webových stránek Zuzany Soukupové, jež s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Úhrada za kurzy a semináře probíhá v hotovosti po jejich ukončení /vystavím vám daňový doklad/.

Za účelem zjištění aktuálního stavu počtu volných míst na jednotlivých seminářích si prosím zaktualizujte tuto webovou stránku ve vašem prohlížeči (klávesa F5) - k aktualizaci dochází minimálně jednou za dva dny.

 

Termíny osobních konzultací:

Zuzana Soukupová

(Více informací o průběhu osobních konzultací v rubrice "Osobní kanzultace", prosím aktualizujte si stránku))

 

13. března 2018 : volné místo od 10.hod.

10. dubna 2018 : volné místo od 13.hod.

24. dubna 2018: OBSAZENO

9. května 2018: volná místa od 9., 11., 12. hod.

12. června 2018: volná místa od 9., 10., 11. a 12. hod.

10. července 2018: volná místa od 9, 10, 11. a 12 hod.

Upozorňuji všechny zájemce, že mezi absolvováním jednotlivých kurzů, seminářů i osobních konzultací, musí být bezpodmínečně dodržen minimální časový odstup 21 dní.

 

INFORMACE

 

Od listopadu 2017 K dispozici je NOVÝ MODEL HARMONIZAČNÍHO DISKU OED. Pro více informací pište na mailovou adresu: reikicentrumpraha@gmail.com, objednávky viz rubrika "OED"

V rubrice "ENERGETICKÉ OBRAZY" byly dne přidány náhledy nových energetických obrazů (kódy 018 - 025). Od 11. února je v nabídce další originál (kód č. 021)

Od 15. února jsou k dispozici upgradovaná pracovní skripta k semináři 2. stupeň DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM (doplněna mimo jiné o "Večerní meditaci". Úhrada: verze PDF 150 Kč (číslo konta viz rubrika "KONTAKT"), tištěná verze: 200 Kč

 

 

TERMÍNY KURZŮ

Upozornění: mezi jednotlivými semináři je nutné zachovat minimální časový odstup 21 dní. Účastníkům vyšších stupňů Reiki i dalších směrů duchovně - energetických technik doporučuji zařídit si svůj následující terapeutický program tak, aby minimálně 3 dny před a 7 dní po naladění měli možnost nepraktikovat na svých klientech energetické terapie i osobní konzultace, a to z důvodu stabilizace svého vlastního energetického pole.

 

24. února 2018 od 9. hodin - 3. stupeň semináře KOSMICKÉ PAPRSKY - OBSAZENO

3. března 2018 od 9. hodin - seminář 2. st. AKAŠICKÁ KRONIKA - (více viz rubrika "AKAŠICKÁ KRONIKA") - 1 volné místo

6. března 2018 od 9. hodin - 1. stupeň DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - volné místo

10. března 2018 od 9.hodin - seminář KLÍČE K DUŠI - 1. část - OBSAZENO

17. března 2018 od 9. hodin - seminář KLÍČE K DUŠI - 1. část - OBSAZENO

20. března 2018 od 9. hodin - seminář 3. stupně MERKABA - OBSAZENO

24. března 2018 od 9. hodin - seminář KLÍČE K DUŠI - 1. část - OBSAZENO

27. března 2018 od 9. hodin - kurz 3. stupně REIKI - OBSAZENO

3. dubna 2018 od 9. hodin - seminář 7. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - sk. z 28.11. + volné místo

14. dubna 2018 od 9. hodin - seminář KLÍČE K DUŠI - 1. část - OBSAZENO

17. dubna 2018 od 9. hodin - 9. stupeň Duchovního učení o Já Jsem - sk. z 22. dubna 2017 + volné místo

21. dubna 2018 od 9. hodin - seminář KLÍČE K DUŠI - 1. část - OBSAZENO

28. dubna 2018 od 9. hodin - seminář KLÍČE K DUŠI - 1. část - OBSAZENO

1. května 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - OBSAZENO

5. května 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - OBSAZENO

15. května 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - OBSAZENO

19. května 2018 od 9. hodin - 2. stupeň Multidimenzionálních nauk - sk. z 9. 12. 2017

22. května 2018 od 9. hodin - seminář 1.stupeň LET MAGENTOVÉHO MOTÝLA - OBSAZENO

26. května 2018 od 9. hodin - seminář 12. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - sk. z 7. 10.2017

29. května 2018 od 9. hodin - kurz ATLANTSKÝ SYSTÉM 1. a 2. st. (více viz rubrika ATLANTSKÝ SYSTÉM) - OBSAZENO

2. června 2018 od 9. hodin - seminář 13. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - sk. z 17.11.17

9. června 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - volná místa

16. června 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - volná místa

23. června 2018 od 9. hodin - seminář studijní workshop Multidimenzionálních nauk - DNA (více viz rubrika "MDN")- volná místa

26. června 2018 od 9. hodin - seminář studijní workshop Multidimenzionálních nauk - DNA (více viz rubrika "MDN")- OBSAZENO

7. července 2018 od 9. hodin - studijní workshop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - ARK (více informací viz rubrika "MDN") - OBSAZENO

14. července 2018 od 9. hodin - studijní workshop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - ARK (více informací viz rubrika "MDN") - OBSAZENO

21. července 2018 od 9. hodin - studijní workshop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - ARK (více informací viz rubrika "MDN") - OBSAZENO

28. července 2018 od 9. hodin - studijní workshop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - ARK (více informací viz rubrika "MDN") - volná místa

4. srpna 2018 od 9. hodin - kurz ATLANTSKÝ SYSTÉM 1. a 2. st. (více viz rubrika ATLANTSKÝ SYSTÉM) - OBSAZENO

1. září 2018 od 9. hodin - seminář 3. stupeň DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - sk. z 13.2.

 

 

Úhrada za opakování již absolvovaného kurzu či semináře /včetně aktualizace naladění dosaženého stupně / je ve výši 40 procent z ceny semináře, úhrada pro studenty a ženy na mateřské dovolené je ve výši 50 procent z ceny semináře (platí pouze pro absolventy vyššího než 2.stupně Reiki).

Kurzy Reiki vyšších stupňů, semináře Shamballa 1024, Ki-Manna, Ra-Sheeba, Akašická kronika atd., je možné domluvit i mimo plánované termíny zveřejněny v této rubrice - a to v termínech během pracovního týdne /minimální počet účastníků - 2 osoby/.

Na seminář doporučuji přijít ve světlejším pohodlnějším oblečení, ráno před seminářem nedoporučuji těžší jídlo a příliš kávy, nikotinu. Během semináře jsou volně k dispozici nealkoholické nápoje - voda, minerálka, čaj jakož i drobné pohoštění - sušené ovoce, sušenky... Pokud jste zvyklí pravidelně jíst, doporučuji vám vzít s sebou svačinu (pokud možno bez masa).
Po semináři večer nedoporučuji návštěvu větších zábavných podniků, dále doporučuji večer po semináři se nekoupat, koupat se až následující den - z důvodu stabilizace energetického pole po naladění do energií vyšších frekvencí. (Doporučuji si opatřit na jednu lázeň 150 g soli z Mrtvého moře, napustit plnou vanu teplé vody a vykoupat se minimálně 20 min. - pozn. pokud trpíte vyšším tlakem - není doporučeno).

Taktéž žádám účastníky, aby si s sebou do místnosti, kde semináře a kurzy probíhají, nebrali žádné léky klasické medicíny /platí i pro homeopatika a koncentrované bylinné preparáty/. Před vstupem do místnosti je potřeba vypnout mobilní telefony.
Pokud pojedete MHD - autobusem č. 180 a č. 257, doporučuji vám zjistit časový rozvrh na internetu, jízdní řád o prázdninách a víkendech je omezený.

Dovoluji si vás požádat přibližně týden před uskutečněním kurzu o potvrzení vaší účasti na tomto semináři, v případě vašich jakýchkoliv dalších dotazů vám ještě před seminářem ráda odpovím.

Všechny potenciální zájemce bych chtěla opětovně informovat, že absolvování seminářů Reiki, Shamballa, atd... pouze za účelem tzv. bezbolestného odstranění nezpracovaných emocí nedoporučuji, meditativní a energetické postupy během kurzů a seminářů mohou v rámci vše zesílit.

Absolvování seminářů nedoporučuji osobám trvale užívajícím antidepresiva, ale i větší počet léků klasické medicíny.
V případě absolvování očkování jakéhokoliv druhu je nutné dodržet časové rozmezí minimálně 6 týdnů ode dne očkování. Všechny kurzy a semináře jsou vhodné pro osoby starší 18. let.

Postupy a informace nabízené v těchto systémech jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

   Aktualizace: 23.02.2018