Reiki centrum Praha

Kurzy 

Kurzy Reiki 1. až 3. stupně a Duchovní učení o Já Jsem jsou určeny osobám, jež začínají pracovat na zvýšení svého potenciálu energie a zlepšení osobního života. Další nabídka kurzů a seminářů je určena pro více pokročilé absolventy.

Přihlášky na kurzy a semináře zasílejte na e-mailovou adresu: anaz@seznam.cz, nebo též na: reikicentrumpraha@gmail.com telefonicky na tel. č. 606 218 134, úhrada za jednotlivé druhy výuky je uvedena vždy v příslušné rubrice jednotlivých kurzů a seminářů.

Výše úhrady u jednotlivých seminářů a kurzů: na dotaz mailem.

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce účasti na kurzech, seminářích, osobních konzultacích, i osobním kaučinku jsou určeny pouze pro účely obchodních aktitvit majitele webových stránek Zuzany Soukupové, jež s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Úhrada za kurzy a semináře probíhá v hotovosti po jejich ukončení /vystavím vám daňový doklad/.

Za účelem zjištění aktuálního stavu počtu volných míst na jednotlivých seminářích si prosím zaktualizujte tuto webovou stránku ve vašem prohlížeči (klávesa F5) - k aktualizaci dochází minimálně jednou za dva dny.

 

Termíny osobních konzultací:

Zuzana Soukupová

V případě naléhavé potřeby je možné domluvit konzultaci i přes e-mail (viz rubrika KONTAKT),

Upozorňuji všechny zájemce, že mezi absolvováním jednotlivých kurzů, seminářů i osobních konzultací, musí být bezpodmínečně dodržen minimální časový odstup 21 dní.

 

Transformační kaučink, konzultace

Mgr. Miroslava Šáchová

(více viz TEXT v rubrice "TRANSFORMAČNÍ KAUČINK")

Možnosti koučovacícho sezení:

Jednorázové sezení zvoleného koučinku    1.500 Kč
Cesta vyjasnění: 2 sezení zvoleného koučinku  3.000 Kč
Cesta transformace: 3 sezení zvoleného koučinku 4.500 Kč
Cesta hluboké transformace: 6 sezení ( na jeden druh či kombinace druhů koučinku) 9000 Kč

Koučink probíhá po skypu či telefonu. Je možné i osobní setkání.

Upozorňuji všechny zájemce, že mezi absolvováním jednotlivých kurzů, seminářů i osobních konzultací, musí být bezpodmínečně dodržen minimální časový odstup 21 dní.

 

TERMÍNY NALADĚNÍ DO ENERGIE ELYSIUM

(více informací viz rubrika "ENERGIE ELYSIUM")

K naladění do ENERGIE ELYSIUM je nutné vzít s sebou nejlépe žezla OES, pokud je uchazeč nevlastní, tak disk OED (s nímž nejčastěji duchovně-energeticky pracuje). Účast na naladění bez žezel či disku JIŽ NENÍ MOŽNÁ.

VŠECHNY DALŠÍ DOMLUVENÉ TERMÍNY NALADĚNÍ DO ENERGIE ELYSIUM JSOU DO dubna 2018 PLNĚ OBSAZENY.

 

INFORMACE

V rubrice "ENERGETICKÉ OBRAZY" byly dne 8. října přidány náhledy nových energetických obrazů (kódy 015,016,017,018)

Od 1. listopadu 2017 jsou k dispozici opět žezla ORIGINAL ELYSIUM SCEPTERS, a též NOVÝ MODEL HARMONIZAČNÍHO DISKU OED. Pro více informací pište na mailovou adresu: reikicentrumpraha@gmail.com, objednávky viz rubrika "OED"

Od 15. listopadu 2017 jsou k dispozici nově upravená a rozšířená pracovní skripta k semináři MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - 13. živlových ctností. Úhrada při zaslání mailem v PDF: 200 Kč, tištěná verze: 250 Kč (počet stran A4 64)

 

TERMÍNY KURZŮ

Upozornění: mezi jednotlivými semináři je nutné zachovat minimální časový odstup 21 dní. Účastníkům vyšších stupňů Reiki i dalších směrů duchovně - energetických technik doporučuji zařídit si svůj následující terapeutický program tak, aby minimálně 3 dny před a 7 dní po naladění měli možnost nepraktikovat na svých klientech energetické terapie i osobní konzultace, a to z důvodu stabilizace svého vlastního energetického pole.

16. prosince 2017 od 9. hodin - seminář silných řízených meditací (více viz rubrika Workshopy) - OBSAZENO

20. prosince 2017 od 9. hodin - seminář silných řízených meditací (více viz rubrika Workshopy) - OBSAZENO

28. prosince 2017 od 9. hodin - seminář silných řízených meditací (více viz rubrika Workshopy) - OBSAZENO

 

ROK 2018

 

9. ledna 2018 - 3. stupeň MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - skupina z 12. září 2017 + volné místo

13. ledna 2018 od 9.hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - (v případě, že jste neabsolvovali 1. a 2. část, je možné si dokoupit studijní skripta těchto předešlých seminářů a dostudovat je formou samostudia, více viz rubrika "GNOSTICKÁ STEZKA ) - OBSAZENO

20. ledna 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - (v případě, že jste neabsolvovali 1. a 2. část, je možné si dokoupit studijní skripta těchto předešlých seminářů a dostudovat je formou samostudia, více viz rubrika "GNOSTICKÁ STEZKA) - OBSAZENO

30. ledna 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - (v případě, že jste neabsolvovali 1. a 2. část, je možné si dokoupit studijní skripta těchto předešlých seminářů a dostudovat je formou samostudia, více viz rubrika "GNOSTICKÁ STEZKA ) - 2 volná místa

13. února 2018 od 9. hodin - 2. stupeň semináře DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - volná místa

17. února 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - (v případě, že jste neabsolvovali 1. a 2. část, je možné si dokoupit studijní skripta těchto předešlých seminářů a dostudovat je formou samostudia, více viz rubrika "GNOSTICKÁ STEZKA ) - OBSAZENO

3. března 2018 od 9. hodin - seminář SFÉRY VĚDOMÍ 3. část - (v případě, že jste neabsolvovali 1. a 2. část, je možné si dokoupit studijní skripta těchto předešlých seminářů a dostudovat je formou samostudia, více viz rubrika "GNOSTICKÁ STEZKA ) - 1 volné místo

24. února 2018 od 9. hodin - 3. stupeň semináře KOSMICKÉ PAPRSKY - OBSAZENO

6. března 2018 od 9. hodin - 1. stupeň REIKI - volná místa

20. března 2018 od 9. hodin - seminář 3. stupně MERKABA - OBSAZENO

27. března 2018 od 9. hodin - kurz 3. stupně REIKI - 1 volné místo

3. dubna 2018 od 9. hodin - seminář 7. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - sk. z 28.11. + volné místo

17. dubna 2018 od 9. hodin - 9. stupeň Duchovního učení o Já Jsem - sk. z 22. dubna 2017 + volné místo

19. května 2018 od 9. hodin - 2. stupeň Multidimenzionálních nauk - sk. z 9. 12. 2017

26. května 2018 od 9. hodin - seminář 12. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - sk. z 7. 10.2017

2. června 2018 od 9. hodin - seminář 13. stupně DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - sk. z 17.11.17

 

 

Úhrada za opakování již absolvovaného kurzu či semináře /včetně aktualizace naladění dosaženého stupně / je ve výši 40 procent z ceny semináře, úhrada pro studenty a ženy na mateřské dovolené je ve výši 50 procent z ceny semináře (platí pouze pro absolventy vyššího než 2.stupně Reiki).

Kurzy Reiki vyšších stupňů, semináře Shamballa 1024, Ki-Manna, Ra-Sheeba, Akašická kronika atd., je možné domluvit i mimo plánované termíny zveřejněny v této rubrice - a to v termínech během pracovního týdne /minimální počet účastníků - 2 osoby/.

Na seminář doporučuji přijít ve světlejším pohodlnějším oblečení, ráno před seminářem nedoporučuji těžší jídlo a příliš kávy, nikotinu. Během semináře jsou volně k dispozici nealkoholické nápoje - voda, minerálka, čaj jakož i drobné pohoštění - sušené ovoce, sušenky... Pokud jste zvyklí pravidelně jíst, doporučuji vám vzít s sebou svačinu (pokud možno bez masa).
Po semináři večer nedoporučuji návštěvu větších zábavných podniků, dále doporučuji večer po semináři se nekoupat, koupat se až následující den - z důvodu stabilizace energetického pole po naladění do energií vyšších frekvencí. (Doporučuji si opatřit na jednu lázeň 150 g soli z Mrtvého moře, napustit plnou vanu teplé vody a vykoupat se minimálně 20 min. - pozn. pokud trpíte vyšším tlakem - není doporučeno).

Taktéž žádám účastníky, aby si s sebou do místnosti, kde semináře a kurzy probíhají, nebrali žádné léky klasické medicíny /platí i pro homeopatika a koncentrované bylinné preparáty/. Před vstupem do místnosti je potřeba vypnout mobilní telefony.
Pokud pojedete MHD - autobusem č. 180 a č. 257, doporučuji vám zjistit časový rozvrh na internetu, jízdní řád o prázdninách a víkendech je omezený.

Dovoluji si vás požádat přibližně týden před uskutečněním kurzu o potvrzení vaší účasti na tomto semináři, v případě vašich jakýchkoliv dalších dotazů vám ještě před seminářem ráda odpovím.

Všechny potenciální zájemce bych chtěla opětovně informovat, že absolvování seminářů Reiki, Shamballa, atd... pouze za účelem tzv. bezbolestného odstranění nezpracovaných emocí nedoporučuji, meditativní a energetické postupy během kurzů a seminářů mohou v rámci vše zesílit.

Absolvování seminářů nedoporučuji osobám trvale užívajícím antidepresiva, ale i větší počet léků klasické medicíny.
V případě absolvování očkování jakéhokoliv druhu je nutné dodržet časové rozmezí minimálně 6 týdnů ode dne očkování. Všechny kurzy a semináře jsou vhodné pro osoby starší 18. let.

Postupy a informace nabízené v těchto systémech jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

   Aktualizace: 11.12.2017