Reiki centrum Praha

KLÍČE K DUŠI

KVANTOVÁ KVINTESENCE DUŠE

Pro každého, kdo nastoupil na osobní cestu duchovně-energetického vzestupu vědomí, je klíčovým aspektem proměna duševních sil (myšlenky, emoce, reakce), v onu tolik tajemnou „kvintesenci“ (slovo "kvintesence" je odvozeno od latinského sousloví "quinta esentia", tj. pátá podstata,  v gnostické  tradici pátý živel „vědomí, duch“).

Během cyklů seminářů se budeme zabývat tématy, které nám nabízejí KLÍČE k   NALEZENÍ SEBE SAMA, k nalezení naší  jedinečné duševní podstaty, a to jak v jejím vyjádření v realitě tohoto světa, tak i v multidimenzionálním pojetí, tj. v rámci tzv. "Monády", ale i ve vyšších vrstvách Univerza.

Každý jednotlivec  je naprosto jedinečným vyjádřením věčného  bytí, a proto tuto přítomnost světla zosobní a ztvární svým osobnitým individuálním způsobem. Duchovní život neznamená stát se někým jiným. Znamená stát se tím nejpravdivějším způsobem sám sebou a dovolit přítomnosti světla své duše zářit skrze své schopnosti a vlohy, vlastní osobu a život.

Klíče k duši 1. část

Stručný přehled obsahu pracovních skrip - 41 stran A4t:

 • Vysvětlení devíti vrstev jemně-hmotné anatomie z duchovně-energetického pohledu
 • Vztah duše k monádě (skupině duší)
 • Cesta duše
 • Části duše, zotavení a navrácení duše
 • Původ roztříštění duše
 • Odložené, ztracené kousky duše – rozptýlené části duše
 • Získání, sjednocení a integrace  částí  duše
 • Důvody odevzdávání částí duše jiným
 • Silné afirmační postupy k navrácení částí duše
 • Silná meditace určená k hlubšímu poznání sebe sama
 • Náhked čásit studijních skript "Klíče k duši":

  ......Vždy, když odmítáme pravdu z důvodu, abychom zůstali spokojeni v námi vytvořených iluzích, přesvědčeních, v námi vytvořených obranných zdánlivě bezpečných a šťastných šablonách života, velmi snadno přijímáme lži. Často býváme přesvědčeni, že určité myšlenky, které lahodí námi vytvořeným šablonám, pocházejí z naší vlastní mysli, avšak byly nám projektovány negativním člověkem či entitou a vždy se jedná o destruktivní chování vůči nám samotným, vůči naší duši, u níž se tento děj projevuje jako její rozštěpení, vznikají u toho též tzv. astrální lana (energetická propojení) s temnými silami....

  ....existuje mnoho způsobů, jak ztratit části svého energetického těla. Mimo jiné do této škály spadají ty části, které jste odložili, protože v nich bylo cosi, co vám působilo závažné problémy nebo obtíže, též jste je mohli za různých okolností odevzdat – nejčastěji někomu, na kom vám záleželo, koho jste milovali nebo komu jste pomáhali. Spousta částí duše se též ztratí, když předáváme něco příliš horlivě ze sebe druhým, a též.....

  ....patrně dojdete do bodu, kdy ucítíte, že jste se zablokovali možnost vyjádření nějakého druhu odezvy, přístupu nebo jednání. Lze tedy říci, že budete mít pocit, že procházíte tím nánosem, přijdou odpovídající pocity, odezvy a přístupy, a v místě, kde se zaseknete, se nachází onen bod v nějakém minulém životě, jenž představuje okamžik, kdy jste se opravdu zbavili energetické části, která je zástupcem té sbírky ,,nechtěných” reakcí, negativity, jednání a/nebo přístupů...

Předpokladem k samostudium pracovních skript je absolvování či samostudium minimálně 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem a/nebo 1. stupeň Multidimenzionálních nauk, doporučeno je předchozí samostudium pracovních skript ze semináře Ki Manna(z důvodu hlubšího pochopení informací v pracovních skriptech tohoto semináře)

 • Úhradu za studijní skripta ve výši 1.440,- Kč (zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF - 41 stran A4), úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a "studijní skripta Klíče"), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 • Doporučení k samostudiu těchto studijních skript:
  Doporučuji všem studentům, kteří studují tato studijní skripta, aby si zapisovali otázky, ohledně nabízených informací, jimž nerozumí (podobně, jako to dělali ústně na seminářích s přímou účastí). Velmi ráda všem na vše odpovím J a tyto vaše dotazy včetně mých odpovědí je možné sdílet na mých webových stránkách v rubrice „BLOG“, což nabízí další možnost  rozšíření probírané tématiky o osobitý náhled jednotlivých studentů těchto studijních skript (všechny otázky jsou zveřejněny anonymně, pokud si někdo z vás nepřeje, nebudou zveřejněny vůbec).

   Aktualizace: 06.08.2018