Reiki centrum Praha

OSOBNÍ KONZULTACE

 

Konzultace zahrnují konzultační poradenskou činnost týkající se oblasti osobního duchovně-energetického rozvoje.

V současné době poskytuji í konzultace  pouze absolventům svých seminářů a kurzů a to formou mailové korespondence.

Pro každého absolventa je možné sestavit individuální plán dle jeho osobní duchovně-energetické cesty (konzultace mailem).

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN CESTY DUCHOVNĚ-ENERGETICKÉHO ROZVOJE:

Zahrnuje sestavení doporučení používání postupů "na míru" pro každého absolventa seminářů individuálně (nahrazuje osobní konzultaci). Zájemce do svého popisu uvede:

  1. Konkrétní cíl v aspektu rozšíření energetického pole a vědomí, jehož se snaží v dané době na své osobní cestě vzestupu vědomí dosáhnout
  2. Vědomé příznaky (energetické bloky), které mu brání v dosažení - pokud si jich není vědom, je možné společně pracovat na jejich odhalení a transformaci.

Na základě popisu uchazeč obdrží mailem (popřípadě poštou, pokud se jedná o více niterné záležitosti) vypracovaný doporučený postup použití již nastudovaných duchovních i energetických technik, eventuálně je možné doporučit další druh studia, jenž konkrétně může být nápomocný zájemci v jeho aktuálních záležitostech duchovně-energetické práce. V případě, že zájemce pracuje s Afirmačními vzýváními (od 5. stupně Duchovního učení o Já Jsem), na jeho žádost je možné sestavit individuálně upravené afirmační vzývání.

Úhrada za vypracování - sestavení doporučení používání postupů (minimálně 2 mailové korespondence) - 1.000 Kč, v případě, že zájemce požaduje další mailové konzultace, u každé další je úhrada 500 Kč (vztahující se vždy k onomu jednomu případu)

 

V případě zájmu pište na mailovou adresu: anaz@seznam.cz nebo na reikicentrumpraha@gmail.com
Zuzana Soukupová

 

Osobní konzultace v žádném případě neslouží jako náhrada za odbornou lékařskou, psychologickou či psychiatrickou  péči nebo léčbu.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.reiki-centrumpraha.cz).

    Aktualizace: 28.06.2018