Reiki centrum Praha

Atlantský systém

Naladění do energií Atlantského systému umožňuje absolventovi více nahlédnout do mystérií činnosti  kněží bájné Atlantidy. Též probouzí skryté vnitřní schopnosti, jež jsou mocnou podpůrnou silou na cestě k  osobní transformaci – na cestě  duchovně-energetického  vzestupu.

Atlantský systém je součástí  učení, jehož cílem je zavést nás zpět k našemu prameni, k našemu původu, tedy k Nejvyššímu Božskému Zdroji. Atlantský systém, jenž je velmi specifickou nadstavbou pro absolventy Reiki - tvořící vyšší stupně duchovní pyramidy - toto činí takovou formou, že k člověku přivádí vysoké frekvence duchovních dimenzí v zájmu opětovného nastolení jeho původní dokonalosti a harmonie.

Na základě tzv. základní šablony stvoření by se měla lidská bytost na všech svých úrovních - fyzické, duševní i duchovní, nacházet ve stavu naprosté harmonie, dokonalosti. Což znamená, že je ve fyzickém těle i všech jeho vrstvách vědomí rovnováha mezi fyzickou, emocionální, mentální rovinou a vnitřní božskou esencí – jiskrou Já Jsem Přítomnosti.

Veškeré problémy jsou vždy důsledkem převážení „lidského bytí“, které narostlo na úkor „působení světla vnitřní esence“. Což naznačuje, že se člověk uzavřel před skutečným, plnohodnotným bytím, že se uzavřel před těmi vyššími proudy, které v normálním stavu do něj bez překážek proudí. Životní problém je důsledkem této změny. Toto „uzavření“ vzniká v důsledku problémů na úrovni hmotné, energetické, psychické, duševní nebo spirituální (duchovní).

Během všech stupňů Atlantského systému se budeme učit přesnými postupy, jež se zachovaly z časů bájné Atlantidy, působit jemným - ale velmi účinným - způsobem na to, aby se znovu obnovila rovnováha mezi „lidským bytím“ a tím „niterným – božským“.

 

1. a 2. stupeň Atlantského systému
(oba stupně se vyučují najednou)

 1. Silná řízená meditace určená k očistě a zvýšení frekvencí před naladěním
 2. Naladění do 1. a 2. stupně Atlantský systém
 3. Výuka postupů základního zjišťování příčin disharmonie, harmonizace včetně praktických cvičení

Předpoklad pro absolvování 1. a 2. stupně: minimálně  2. Stupeň Reiki

3. stupeň Atlantského systému

 1. Silná řízená meditace a naladění
 2. Výuka teoretické i praktické části - práce s atlantskou energií krystalů, jež působí jako nosič – zesilovač  výše-frekvenční energie
 3. Výuka technik k rozvoji mimo-smyslového vnímání absolventa
 4. Výuka technik k navázání hlubšího kontaktu s vyššími světelnými inteligentními energetickými poli

 

4. stupeň Atlantského systému

 1. Silná řízená meditace a naladění
 2. Rozšířená výuka teoretické i praktické části práce s atlantskou energií krystalů
 3. Rozšířená výuka technik k naladění se na jednu z   nejvyšších dostupných frekvencí vyšších dimenzionálních pásem

  Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

  (Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

  zpět na začátek

   Aktualizace: 03.01.2018